Tin tức

TIẾN ĐỘ THI CÔNG KDT HƯNG PHÚ 08/08/2017

Khu đô thị hiện đại bậc nhất của thành phố Bến Tre thân yêu đang hiện ra từng ngày. Dù là bước vào mùa mưa thường niên nhưng CB-CNV của công ty đang nỗ lực từng ngày trong công việc, vượt qua mọi trở ngại của thời tiết trong quá trình thi công tại KĐT Hưng Phú.

Hình ảnh tiến độ thi công thực tế bên dưới được chụp vào ngày 08/08/2017

Hình ảnh Trung Tâm Thương Mại KĐT Hưng Phú chuẩn bị đi vào giai đoạn hoàn thiện , 08/08/2017

Hình ảnh Trung Tâm Thương Mại KĐT Hưng Phú chuẩn bị đi vào giai đoạn hoàn thiện , 08/08/2017

Hình ảnh khu đất chuẩn bị cho việc xây dựng tòa nhà làm việc 6 Sở, Ban Ngành tỉnh.

Hình ảnh khu đất chuẩn bị cho việc xây dựng tòa nhà làm việc 6 Sở,  Ngành tỉnh.

Hình ảnh 2 căn nhà phố của khách hàng đang trong quá trình thi công.

Hình ảnh 2 căn nhà phố của khách hàng đang trong quá trình thi công.

Hình ảnh ép cọc căn nhà phố Thương Mại trong Phố Đi Bộ Hưng Phú

Hình ảnh ép cọc căn nhà phố Thương Mại trong Phố Đi Bộ Hưng Phú

Hình ảnh 2 căn nhà trong Phố ĐI Bộ Hưng Phú đang trog quá trình làm móng.

Hình ảnh 2 căn nhà trong Phố ĐI Bộ Hưng Phú đang trog quá trình làm móng.

Hình ảnh một mẫu nhà 5m x 22,5m của khách hàng đang trong quá trình hoàn thiện.

Hình ảnh một mẫu nhà 5m x 22,5m của khách hàng đang trong quá trình hoàn thiện.

Hình ảnh xây dựng 2 căn nhà phố 6m x 20m của khách hàng đang trong quá trình thi công.

Hình ảnh xây dựng 2 căn nhà phố 6m x 20m của khách hàng đang trong quá trình thi công.

Hình ảnh Phố Đi Bộ Hưng Phú đang trong quá trình thi công.

Hình ảnh Phố Đi Bộ Hưng Phú đang trong quá trình thi công.

Hình ảnh Phố Đi Bộ Hưng Phú đang trong quá trình thi công.

Hình ảnh Phố Đi Bộ Hưng Phú đang trong quá trình thi công.