Tin tức

TIẾN ĐỘ THI CÔNG KDT HƯNG PHÚ NGÀY 10.9.2016

Sau nhiều tháng khởi công, cùng với sự nỗ lực của toàn bộ CB-CNV của công ty, KĐT hiện đại Hưng Phú vẫn đang tiếp tục hình thành với các hạng mục quan trọng như: Trung Tâm Thương Mại – Dịch Vụ, Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, các nhà mẫu trong khu dự án,… Nhà Đầu Tư quyết tâm thực hiện dự án theo đúng tiến độ đề ra. Dưới đây là những hình ảnh cập nhật về tiến độ thi công của dự án.

 

Thi công phần cột Trung Tâm Thương Mại - Dịch Vụ Hưng Phú

Thi công phần cột Trung Tâm Thương Mại – Dịch Vụ Hưng Phú

Thi công phần cột Trung Tâm Thương Mại - Dịch Vụ Hưng Phú

Thi công phần cột Trung Tâm Thương Mại – Dịch Vụ Hưng Phú

Chuẩn bị đổ sàn tầng 1 Trung Tâm Thương Mại - Dịch Vụ Hưng Phú

Chuẩn bị đổ sàn tầng 1 Trung Tâm Thương Mại – Dịch Vụ Hưng Phú

Hệ thống đường xá đang trong quá trình hoàn thiện

Hệ thống đường xá đang trong quá trình hoàn thiện

Sắp hoàn thành phần thô nhà phố sân vườn An Thịnh 6x20m

Sắp hoàn thành phần thô nhà phố sân vườn An Thịnh 6x20m

Sắp hoàn thành phần thô nhà phố sân vườn An Thịnh 6x20m

Sắp hoàn thành phần thô nhà phố sân vườn An Thịnh 6x20m

Thi công cột tầng 2 nhà phố sân vườn An Thịnh 5x22.5m

Thi công cột tầng 2 nhà phố sân vườn An Thịnh 5×22.5m

Thi công cột tầng 2 nhà phố sân vườn An Thịnh 5x22.5m

Thi công cột tầng 2 nhà phố sân vườn An Thịnh 5×22.5m