Tin tức

TIẾN ĐỘ THI CÔNG KĐT HƯNG PHÚ THÁNG 2-2017

Với sự quyết tâm của Chủ Đầu Tư, cùng với sự nổ lực của tất cả Cán Bộ, công nhân viên, Khu Đô Thị đang trong quá trình chuyển mình khi chuẩn bị hoàn thiện, hoàn thành các hạng mục quan trọng để bàn giao cho người dân đúng tiến độ của dự án.

Một số hình ảnh thi công thực tế tại khu đô thị trong tháng 2 – 2017.

Trung tâm thương mại đang trong giai đoạn hoàn thiện

Trung tâm thương mại đang trong giai đoạn hoàn thiện

Hoàn thiện Trung tâm thương mại

Hoàn thiện Trung tâm thương mại

Hoàn thiện mặt tiền nhà phố cho người dân

Hoàn thiện mặt tiền nhà phố cho người dân

Hoàn thiện mặt tiền nhà phố cho người dân

Hoàn thiện mặt tiền nhà phố cho người dân

Hoàn thành đổ bê tông đường phố đi bộ chuẩn bị công tác lát đi và lắp đèn cảnh quan.

Hoàn thành đổ bê tông đường phố đi bộ chuẩn bị công tác lát đá granite và lắp đèn cảnh quan.

Giai đoạn hoàn thành các trục đường chính trong khu đô thị

Giai đoạn hoàn thành các trục đường chính trong khu đô thị

Giai đoạn hoàn thành các trục đường chính trong khu đô thị

Giai đoạn hoàn thành các trục đường chính trong khu đô thị

Giai đoạn hoàn thành các trục đường chính trong khu đô thị

Giai đoạn hoàn thành các trục đường chính trong khu đô thị